Sběr data z výrobních a měřících zařízení a jejich analýza