Implementace řešení CaDeT

Společnost ProXIV nabízí vedle dodání výrobního informačního systému CaDeT, který sama vyvíjí, i implementační služby tohoto systému.

Součástí implementace řešení CaDeT je nastavení nebo vývoj rozhraní na ostatní systémy, které zákazník používá.

Pro zákazníky, kteří již systém CaDeT používají nabízíme podporu a další rozšiřování systému.

Pro zákazníky s uzavřenou servisní smlouvou poskytujeme Help-desk s garantovanou dobou odezvy řešení nahlášených problémů.