SAP Business One poskytuje robustní a plně integrované řešení pro řízení finančních, nákupních a prodejních procesů, které manažerům umožňuje podle potřeby přistupovat k reálným informacím a rozhodovacím procesům. Nezáleží na tom, zda máte 5 nebo 500 zaměstnanců, toto řešení prostě pomáhá zjednodušit realizaci operativních a manažerských procesů. Firmy mohou využívat

manažerské řídící nástroje na zlepšení efektivity a zpřehlednění odbytových procesů v rámci jediného datového zdroje s informacemi o zákaznících. Navíc nástroje manažerského řízení umožňují udržovat profitabilní zakázky, identifikovat nové příležitosti růstu a zaměřit potřebné zdroje na důležité otázky podnikání.SAP Business One je cenově dostupné a jednoduše implementovatelné řešení, navržené s cílem splnit specifické požadavky malých a středních firem. Aby mohli manažeři kvalifikovaně přistupovat k rozhodovacím procesům, poskytuje toto řešení přístup k aktuálním informacím o finančních a prodejních procesech. Jde o řešení navržené na podporu strategického rozhodování, pro zvyšování ziskovosti a celkové úrovně podnikání. SAP Business One pomáhá dosáhnout větší konkurenceschopnosti na trhu.

SAP Business One je uživatelsky jednoduché řešení pro všechny zaměstnance v podniku – od řídících pracovníků až po výkonné zaměstnance. Moderní vlastnosti a funkce, jako například Drag&Relate pro různé typy analýz a výkazů, poskytují jednoduchý přístup k aktuálním aplikačním datům. To znamená aktivní podnikové řízení.

SAP Business One je revoluční softwarové řešení od největšího dodavatele softwarových řešení na světě – společnosti SAP. Jde o řešení, které pomáhá uskutečňovat efektivnější rozhodnutí, zpřehlednit podnikání a zvýšit konkurenceschopnost na trhu.

Funkcionalita a vlastnosti SAP Business One

SAP Business One je založen na jednoduše ovladatelném rozhraní. Používá se jako hlavní firemní ERP aplikace, která umožňuje využítí i dalších standardních rozhraní. Je komplexním a univerzálním podnikatelským nástrojem, který využijí manažeři i ostatní zaměstnanci v celém podniku. Řešení poskytuje všechny běžné administrativní funkce, které umožňují upravovat a zálohovat data, definovat kurzy přepočtu měn, parametrizovat oprávnění i přístupy a přistupovat k údajům z produktů třetích stran. Skládá se z jednotlivých modulů, které rozšiřují schopnosti řešení SAP Business One, zjednodušují podnikové procesy a nabízejí daleko více, než jen základní administrativní funkce.Jedná se o následující moduly:

Finanční účetnictví – podporuje všechny běžně využívané finanční operace, definici a správu účtů, účetní deníky, účtování v cizí měně, rozpočtování atd.
Prodej a distribuce – pomáhá definovat ceny výrobků, zpracovávat zakázky odběratelů, řídit procesy dodání výrobků, aktualizovat kladové zásoby a řídit procesy fakturace a pohledávek.
Nákup – řízení a správa dodavatelských smluv a operací, jako jsou vystavení nákupní objednávky, aktualizace interních zásob, kalkulace hodnot importovaných položek, zpracování plateb a řízení dobropisů a záloh.
Obchodní partner – umožňuje kontrolu odpovídajících informací o odběratelích, prodejcích a dodavatelích, včetně jejich vlastností, stavech na jejich účtech, sumarizaci jejich kontraktů a analýzy odbytového plánu.
Bankovní operace – zabezpečují zpracování finančních operací, jako jsou pokladní operace, depozitní operace, operace se šeky, zálohy, platby kreditní kartou a také zpracování bankovních výpisů.
Řízení skladu – řízení stavu skladu, správa položek, příprava ceníků, specifické cenové podmínky, přesuny mezi sklady, skladové transakce.
Výroba – nabízí nástroje, které umožňují definování víceúrovňových kusovníků, vytváření výrobních zakázek, a které poskytují potřebné informace o výrobku a dostupnosti jednotlivých materiálů.
Kontroling – umožňuje definici nákladových středisek a pravidel pro rozdělení nákladů, generování výkazů zisků a ztrát pro každé středisko.
Výkaznictví – poskytuje sestavy pro každou oblast podnikání, včetně dodavatelských a odběratelských operací, cashflow, sumarizaci kontaktů se zákazníky, přehledy účtování, skladové zásoby, zůstatky na účtech, výkazy o cenách a další je možné vytvořit pomocí předdefinovaných výkazů nebo vámi navržených sestav.
Řízení servisu – optimalizuje činnosti oddělení servisu, poskytuje podporu pro servisní operace, správu servisních kontraktů, plánování servisních aktivit, sledování komunikace se zákazníky, podporu zákazníků a řízení obchodních příležitostí.
Personalistika – umožňuje řízení lidských zdrojů, včetně správy zaměstnaneckých údajů, kontaktních informací a výkazů docházky.

Implementace SAP Business One

Kromě dodání licencí informačního systému SAP Business One společnost ProXIV zajišťuje implementaci a podporu řešení SAP Business One. Více informací naleznete v sekci Služby.