Softwarový nástroj pro klasifikaci výrobků umožňuje klasifikaci výrobků dle standardu ETIM, sestavení katalogu a jeho vygenerování ve formátu BMEcat.

Klasifikace výrobku je založena na zatřídění výrobků do skupin a tříd. Určení hodnot atributů, které jsou standardem definovány pro danou třídu.

Vyzkoušejte si nástroj zdarma nebo nás kontaktujte

CaDeT ETIM Edition

Softwarové řešení obsahuje část pro správu kmenových dat materiálu a jejich import z jiných systémů. Pro usnadnění klasifikace jednotlivých výrobků může být definována klasifikační šablona, která obsahuje hodnoty vlastností společné celé skupině výrobků.

Řešení podporuje klasifikaci ve verzi ETIM 5.0, ETIM 6.0 a nově také ETIM 7.0.

Tvorba e-katalogu

Existují dva způsoby vytváření E-katalogu. První možností je využití seznamu výrobků. Seznam výrobků je výhodné použít v případě většího počtu materiálu s podobnými parametry.

Proces tvorby e-katalogu s využitím seznamu výrobků se skládá z těchto kroků:

  • vytvoření seznamu výrobků
  • vytvoření kmenových dat výrobků s přiřazením k seznamu
  • vygenerování klasifikace s pomocí seznamu výrobků
  • vytvoření e-katalogu

Bez seznamu výrobků, je proces ryze manuální, každou hodnotu je potřeba zadat ručně. Je určen pro použití v případě menšího počtu materiálů. Skládá se z těchto kroků:

  • vytvoření kmenových dat výrobků
  • vytvoření klasifikace
  • vytvoření e-katalogu

BMEcat získaný od partnera může být importován do řešení a data mohou být dále využita pro tvorbu kmenových dat materiálu nebo vytvoření výstupního katalogu.

Pohled do E-katalogu aplikace CaDeT ETIM Edition
Formát BMEcat dle standardu vygenerovaný z aplikace CaDeT ETIM Edition

Vyzkoušejte si nástroj zdarma nebo nás kontaktujte

Verze CaDeT ETIM Edition

Základní verze aplikace Standard umožňuje kompletní klasifikaci a vygenerování katalogu ve formátu BMEcat.
Verze Profesional je oproti Standard rozšířena o efektivnější tvorbu a údržbu dat. Dále je v této verzi možné vytvářet i jiné typy katalogů, které je možno tisknout nebo exportovat.
U verze Profesional Plus je možné propojení na informační systém zákazníka.

Rozdíly mezi jednotlivými verzemi aplikace jsou uvedeny v následující tabulce.

Verze Standard Profesional Profesional Plus
Karty materiálu
Seznam výrobků
Klasifikace materiálu
E-katalogy
Rozhraní pro načtení dat materiálu z xls
Vícejazyčná podpora
Katalogy
Mapování atributů
Rozhraní ProXIV Middleware

Provozování řešení

Řešení může být provozováno na hardwarovém vybavení zákazníka nebo můžeme nabídnout hostování.