Softwarový nástroj pro klasifikaci výrobků umožňuje klasifikaci výrobků dle standardu ETIM, sestavení katalogu a jeho vygenerování ve formátu BMEcat.

Klasifikace výrobku je založena na zatřídění výrobků do skupin a tříd. Určení hodnot atributů, které jsou standardem definovány pro danou třídu.

CaDeT ETIM Edition

Softwarové řešení obsahuje část pro správu kmenových dat materiálu a jejich import z jiných systémů. Pro usnadnění klasifikace jednotlivých výrobků může být definována klasifikační šablona, která obsahuje hodnoty vlastností společné celé skupině výrobků.

Řešení podporuje klasifikaci ve verzi ETIM 5.0, ETIM 6.0, ETIM 7.0, ETIM 8.0 a bude podporovat nově dostupné verze ETIM.

Tvorba e-katalogu

Existují dva způsoby vytváření E-katalogu. První možností je využití seznamu výrobků. Seznam výrobků je výhodné použít v případě většího počtu materiálu s podobnými parametry.

Proces tvorby e-katalogu s využitím seznamu výrobků se skládá z těchto kroků:

  • vytvoření seznamu výrobků
  • vytvoření kmenových dat výrobků s přiřazením k seznamu
  • vygenerování klasifikace s pomocí seznamu výrobků
  • vytvoření e-katalogu

Bez seznamu výrobků, je proces ryze manuální, každou hodnotu je potřeba zadat ručně. Je určen pro použití v případě menšího počtu materiálů. Skládá se z těchto kroků:

  • vytvoření kmenových dat výrobků
  • vytvoření klasifikace
  • vytvoření e-katalogu

BMEcat získaný od partnera může být importován do řešení a data mohou být dále využita pro tvorbu kmenových dat materiálu nebo vytvoření výstupního katalogu.

Pohled do E-katalogu aplikace CaDeT ETIM Edition
Formát BMEcat dle standardu vygenerovaný z aplikace CaDeT ETIM Edition

Vyzkoušejte si nástroj zdarma nebo nás kontaktujte

Verze CaDeT ETIM Edition

Základní verze aplikace Standard umožňuje kompletní klasifikaci a vygenerování katalogu ve formátu BMEcat.
Verze Profesional je oproti Standard rozšířena o efektivnější tvorbu a údržbu dat. Dále je v této verzi možné vytvářet i jiné typy katalogů, které je možno tisknout nebo exportovat.
U verze Profesional Plus je možné propojení na informační systém zákazníka.

Rozdíly mezi jednotlivými verzemi aplikace jsou uvedeny v následující tabulce.

Verze Standard Profesional Profesional Plus
Karty materiálu
Seznam výrobků
Klasifikace materiálu
E-katalogy
Rozhraní pro načtení dat materiálu z xls
Vícejazyčná podpora
Katalogy
Mapování atributů
Rozhraní ProXIV Middleware

Provozování řešení

Řešení může být provozováno na hardwarovém vybavení zákazníka nebo můžeme nabídnout hostování.