Součástí implementace funkcionality čárových kódů je nasazení čteček čárových kódů a tiskáren štítků s čárovým kódem. Čtečky čárového kódu jsou vybaveny programem pro efektivní řízení procesu. Tiskárny čárového kódu tisknou štítky pro identifikaci materiálu.

Funkcionalita čárových kódů můžeme být dodána jako rozšíření systému zákazníka nebo jako integrovaná funkcionalita řešení CaDeT. Významnou výhodou funkcionality v řešení CaDeT je efektivní vazba na firemní procesy.

Procesy které jsou podpořeny čárovými kódy:

  • příjem materiálu
  • přeskládaní materiálu
  • inventura materiálu na skladě
  • hlášení výroby
  • příprava dodávky a balení, kontrola dodávky