V řešení CaPa (Cable Parameters) je možno provádět výpočty parametrů silových kabelů.

  • podélné parametry R a L vč. netočivých složek
  • příčné parametry C
  • dovolená proudová zatížitelnost
  • dovolené zkratové proudy
  • časová oteplovací konstanta