Řešení CaDeT je určeno pro řízení výrobních procesů ve výrobní firmě. CaDeT obsahuje propracovanou funkcionalitu technické přípravy výroby umožňující efektivní přípravu dat jako jsou kusovníky a postupy. Procesně pokrývá řešení proces od přípravy výroby, přijetí zakázky, plánování výroby a nákupu, vyhodnocování výroby a zkoušení výrobků včetně skladového hospodářství.

0000
Users using CaDeT
0000000
Produced orders
000000000
Produced length (meters)