Solution CaPa (Cable Parametrs) is designed to calculate the following electric parameters of power cables

  • podélné parametry R a L vč. netočivých složek
  • příčné parametry C
  • dovolená proudová zatížitelnost
  • dovolené zkratové proudy
  • časová oteplovací konstanta